Nhà lều di động 3m x 4.5m

  • Bạt PVC chất lượng cao  
  • Kết cấu vững chắc.
  • Nhanh chóng và dễ dàng lắp ráp
  • Vận chuyển toàn quốc
Danh mục: