ô tròn lệch tâm
dù che nắng
ô lệch tâm

DÙ SỰ KIỆN

NHÀ BẠT, NHÀ LỀU

ĐỒ CHƠI BƠM HƠI

VỊNH PHAO NỔI

Dù sự kiện ngoài trời

nhà lều di động

Cổng hơi sự kiện